• A feladatra és a célokra koncentrálunk, nem veszünk el a részletekben.
  • Tudatosan merész célokat tűzünk ki magunk elé.
  • Eszközparkunkat folyamatosan magas technikai színvonalon tartjuk.
  • Folyamatosan képezzük magunkat.
  • Nyomon követjük a technika és a technológia fejlődését.
  • Döntéseinket adatokra és tényekre alapozva hozzuk meg.
  • A megoldásokat keressük, nem a kifogásokat.
  • Bátorítjuk egymást az ötletgenerálásban.
  • A cégérdek mindig felülírja az egyéni és csoport érdekeket.
  • Szem előtt tartjuk a tulajdonosi elvárásokat.