• Felelősséget vállalunk szűkebb és tágabb környezetünk védelméért.
  • Felelősséget vállalunk munkatársaink biztonságáért és egészségéért.
  • Felelősséget vállalunk városunk társadalmának, közösségének fejlődéséért.
  • Felelősséget vállalunk a mindennapi munkavégzésünkért, tetteinkért, a ránk bízott anyagi és szellemi javakért.